Fotoshoot Tristan & Belen Februari 2021 foto -997

Stop met zoeken, start met voelen

Mijn missie is bewustwording te creëren op de dieperliggende lagen van het voelen, en jou het verschil laten ervaren van energieën en laten vertrouwen op de eigen lichaamswijsheid en intuïtie. 

Ik begeleid in het versterken van het fundament binnenin jezelf. Om te begrijpen hoe de dingen voor jou werken, en wat je nodig hebt om je authentieke Zelf te zijn. 

Ik ben zowel lichaamsgerichte psycholoog als intuitieve healer en begeleid gevoelskrachtige en/of hoogopgeleide mensen die écht willen groeien en bewegen naar wat ze diep van binnen voelen.  Voor een belichaming van je authentieke Zelf vol expressie en zingeving. 

Ga naar het

Ontdek de

De podcast

Lees meer

Mijn motto: Stop met zoeken, start met voelen

Ik laat jou ervaren dat je alles in je hebt en leer jou regie ervaren in jouw energie, gevoel en gaven

Programma

Groepsprogramma of online programma

01

02

Website mijn verhaal-356

Reading en healing

Brieven vanuit jouw zielsbewustzijn en sessies voor innerlijke verlichting en transformatie

Events

Bekijk hier de events of vrouwencirkels die plaatsvinden

03

04

Website mijn verhaal-358

Mentorship

Langdurige 1-1 begeleiding  alle technieken en skills te leren die jij nodig hebt om jou authentieke zelf te ervaren, maximale transformatie!

Showing the Love

Success Stories

VOEL HET MAAR PODCAST