WOORDEN DRAGEN ZOVEEL KRACHT......
ALS ZE OP DE JUISTE MANIER GEBRUIKT WORDEN

het geeft vorm aan het meest kwetsbare wat we hebben
onze eigen innerlijke belevingswereld
Met mijn schrijven hoop ik liefdevol aan jouw proces bij te dragen

Met liefde geef ik jouw woorden en zinnen
Die de ziel beminnen
je hart laat troosten en stromen
Begrijpen welke dingen jouw pad dwarsbomen
Zodat jij weer over jouw toekomst mag dromen