De psycholoog die haar eigen shit opruimt

En haar eigen innerlijke wijsheid weer ontdekt en doorvoelt

De zoektocht

De wie ben ik vraag is een grote vraag met een ingewikkeld antwoord.
De zoektocht naar dat antwoord, daar ben ik zelf jarenlang mee bezig geweest.

Als eerste kind groeide ik op in een streng christelijk vissersdorpje samen met mijn ouders, broertje en zusje. Als oudste dochter voelde ik mij ontzettend verantwoordelijk en voelde dingen haarfijn aan die ik toen nog niet kon plaatsen. Ik observeerde van alles en leerde mij aanpassen aan de omstandigheden. 

Voor een ontzettend lange periode voelde ik mij anders. Onbegrepen en eenzaam. Zoveel emoties en sensaties die ik niet kon plaatsen. Spanning en onrust in mijn lichaam. Zo scherp de dingen aanvoelen maar er nog geen woorden aan durven geven. Dus schreef ik vanaf achtjarige leeftijd dagboeken vol met wat ik diep van binnen voelde. En is dat schrijven nooit gestopt…

De periode van studeren en ggz..

Mijn zesjarige studie psychologie maakt dat ik nog beter werd in analyseren en weg ging van mijn eigen gevoel. De mens werd gereduceerd tot een opsomming van problemen in clusteringen. Het hoofd en het lichaam gescheiden waarbij statistische en meetbare gegevens en onderzoeken lagen (evidence-based). Meten is weten. Het lichaam werd gezien als een neurologisch aangestuurd onderdeel van ons werkende brein. Energie? De ziel? 

Een aantal jaar heb ik binnen de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt waarbij er gewerkt moest worden volgens strakke protocollen, verantwoordingen en er een ontzettend hoge werkdruk lag. Ik schrok bij het ervaren van het starre zorgsysteem, de eindeloze wachtlijsten, het hokjesdenken (diagnosticeren) en hoe er veelal gedempt wordt door medicatie en quick fixes. Daar zit juist het probleem. Ik probeerde tevergeefs te vechten om verandering binnen dat systeem en dat kostte mij bijna mijn eigen gezondheid.

Na een aantal heftige en onveilige situaties werd het mij duidelijk; dit is niet mijn wereld. Een teleurstellende en verdrietige constatering.

Het roer omgooien...

Op 26-jarige leeftijd besloot ik het roer om te gooien en in het diepe onbekende te duiken. Samen met een medepsycholoog richtte ik de zorgorganisatie Aemosa vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Vanaf daar maakte ik een vliegende start in mijn persoonlijke ontwikkel- en leerproces. De zorgorganisatie groeide binnen vijf jaar uit tot een goed lopend bedrijf met gemiddeld twintig medewerkers. 

Ik trainde medewerkers in het versterken van een gezonde mindset, bewuste grenzen en timemanagement voor het behoud van werkplezier en vitaliteit. Daarnaast had ik een verantwoordelijkheid in teamleiderschap en organisatiemanagement. De implementatie en uitvoer van strategische- en operationele processen. Opzetten van de teams. HR- afdeling en werving en selectie procedure. 

Toch voelde er iets niet kloppend en kreeg ik door de maanden heen steeds meer onverklaarbare lichamelijke klachten en zelfs een intense paniekaanval terwijl ik hard doorwerkte zoals ik gewend was te doen. Telkens kwam een diep invoelen en fluisterend stemmetje mij te bewegen naar iets anders…

Deep dive into the unknown, facing all my fears and feelings

Dat voelen en dat invoelen, hoe werkte dat nou? 

Ik wilde eens en voor altijd mezelf begrijpen in relatie tot de ander vanuit een holistisch perspectief. Vanuit de energie. Ik besloot volledig uit mijn comfortzone nieuwe dingen te proberen, mijn wereldbeeld onder de loep te nemen. Dat was fucking spannend…. mijn gehele identiteit werd laagje voor laagje afgestript totdat ik met mijn authentieke zelf overbleef.

Met lichaamsgerichte psychotherapie nam ik de rol van cliënt aan en leerde ik over trauma, triggers, het zenuwstelsel, veiligheid en onveiligheid.
Met energetische kinesiologie leerde ik over hoogsensitiviteit, energiebanen en energiewerk en een spirituele invalshoek omarmen.
Met psychedelica leerde ik over de dieperliggende onbeschrijflijke verbindingen die we als mens met elkaar hebben en de voorouderlijke lijn die alleen maar gevoeld kan worden. Niet verklaard.
Met familie opstellingen en paardenopstellingen leerde ik over transgenerationeel trauma en de mogelijkheid om energie van anderen te kunnen invoelen (neuroceptie).

De puzzelstukjes over stressklachten, copings- en beschermingsmechanismen en fysieke klachten in relatie tot trauma en energetisch en emotioneel lichaamswerk werden steeds duidelijker. 

Terwijl ik doorwerkte in mijn zorgorganisatie verdiepte ik mijn holistische kennis met opleidingen en cursussen en begon ik steeds meer te delen op de socials. Mijn eigen ervaringen, worstelingen en nieuwe inzichten.

Steeds meer durfde ik uit mijn comfort zone te stappen, wat ik aangeleerd had gekregen vanuit waar ik was opgegroeid, opgevoed en had gestudeerd om nieuwe waarheden te integreren. 

De integratie

Steeds meer durfde ik deze waarheid uit te dragen omdat ik zelf de positieve en helende effecten ervan ervaarde. Ik was mijn eigen proefpersoon geweest en wist mijn analytische brein om te zetten in een kenniskist terwijl ik intuitief en invoelen met energie begon te werken rondom, in en vanuit het lichaam.

Op 29-jarige leeftijd startte ik mijn holistische praktijk Selfsense en besloot op 30-jarige leeftijd volledig voor mijn missie en visie te gaan staan. 

Tot de dag van vandaag probeer ik op mijn eigen-wijze, enthousiaste en positieve manier mijn holistische kennis en werkwijze onder de aandacht te brengen. Om wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden.

Want het kan en mag beiden. 
MIND & BODY & SOUL

 

Samenvattend

Mijn persoonlijke reis is verbonden in het prachtige werk wat ik nu mag doen. Ik voel haarfijn aan wat van mij is en van de ander en weet hier scherpzinnig en doortastend op in te spelen.

Het emotionele en energetische werk is ontwikkeld en gegroeid in mijn eigen persoonlijke leerprocessen. 

Het meeste van wat ik doe komt niet vanuit een opleiding of cursus; het is vanuit helder voelen en helder weten.

Spiritualiteit heeft een gegronde en praktische invalshoek gekregen in mijn leven

Mijn voorouderlijke roots liggen in het sjamanisme, op reis door Mexico heb ik deze inzichten op bijzondere wijze mogen ontvangen. 

En met ontzettend veel plezier kan ik mijn energie nu inzetten om deze kennis, wijsheid en ondersteuning aan te bieden en te verspreiden.